news-site-History-of-Arab

หลายคนคงจะรู้จักชาวอาหรับกันอยู่แล้ว ถ้ามีคนมาถามก็คงจะบอกว่าก็พวกแขกไง ที่มีน้ำมันในประเทศเยอะๆ  ภาพของคนไทยเราที่มองอาหรับก็จะเป็นประมาณนี้ แต่ถ้าถามต่อไปอีกว่าพวกเขาเป็นใคร มาจากไหน ชาวอาหรับมีประวัติความเป็นมาอย่างไรคงไม่สามารถที่จะรู้ได้ ดังนั้นเราจึงจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับชาวอาหรับให้มากขึ้นว่าเขาพวกนั้นเป็นใครกันแน่

 อาหรับเป็นใคร มาจากไหน

เราจะขอย้อนกลับไปสมัยเริ่มต้นโลกโบราณพื้นที่ในแถบตะวันตก โดยพื้นที่บริเวณนั้นถือกำเนิดโดยกลุ่มพื้นที่ของแม่น้ำสองฝั่งข้างทาง สองสายใหญ่นั่นก็คือไทกริสและยูเฟติสมีชื่อเรียกกันว่าเมโสโเตเมียอย่างที่เราคุ้นกันดี โดยพื้นที่ตรงนั้นก็จะมีแม่น้ำอีกสายที่เรียกกันว่าแม่น้ำไนล์ ในพื้นที่ตรงนี้เองจึงทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวัฒนธรรม การทำการค้า รวมไปถึงในเรื่องของสงครามและศาสนาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยมีอาณาจักรใหญ่เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นโรมัน สุเมเรีย กรีกหรือเปอร์เซียที่เราคุ้นหูกันดี โดยวัฒนธรรม อารยธรรมของชนเผ่าอาณาจักรเหล่านี้ได้ส่งต่อการสืบทอดไปยังชนเผ่าเร่ร่อนในแถบสลัมโดยมีชื่อเรียกว่า อาระเบีย และนี่ก็คืออาหรับนั่นเอง ในสมัยนั้นเราจะเรียกคนอาหรับว่าเซไมต์หรือคนเร่ร่อนที่มีความล้าหลัง อาชีพหลักๆคือการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ในยุคนั้นพวกเซไมต์จะโดนแบ่งแยกค่อนข้างมากเพราะพื้นที่อยู่อาศัยเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยภูเขาและทะเลทราย ความเจริญจึงล้าหลังกว่าในแถบอื่นๆ

news-History-of-Arab-site

ศาสนาและภาษาของคนอาหรับ

ความเป็นอยู่ของชาวอาหรับในยุคนั้นเต็มไปด้วยความป่าเถื่อน ขาดอารยธรรม จริยธรรม ผู้คนไม่มีความรู้ ความสามารถเท่าใดนัก จนเริ่มมีการก่อตั้งศาสนาอิสลามขึ้นมาทำให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวมางจิตใจได้เป็นอย่างดี ผู้คนเริ่มมีความรู้กันมากขึ้น เริ่มมีการใช้ชีวิตแบบมีอารยธรรม มีจริยธรรมแสดงออกได้ถึงความเห็นอกเห็นใจ ภาษาอาหรับก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมา ทำให้ชนเผ่าเซไมต์รวมตัวกันแบบน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นภาษาทางการที่ใช้ควบคู่กันไปกับศาสนาอิสลามด้วยนั่นเอง จากที่พวกเขากระจัดกระจายกันอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ก็ได้เริ่มรวมตัวกันทำการค้า เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ไปจนถึงเริ่มมีหนังสือเป็นของตัวเอง มีการศึกษาเข้ามาสอนพวกเด็กๆ และคนในประเทศให้มีความรู้กันมากขึ้น จนทำให้เป็นศูนย์กลางความเจริญที่มีอำนาจเป็นอย่างมากสำหรับชาวอาหรับ และแน่นอนเมื่อความเจริญเข้ามาระบบการเมืองก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จนเกิดสงครามขึ้นในช่วงเวลาต่อมา จนในที่สุดก็มีศูนย์กลางทางทางด้านการเมืองขึ้นในพื้นที่ของแบกแดรและสเปน เราเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าคอร์โดบา

อาหรับ คืออะไร

เมื่อศูนย์กลางของศาสนาถูกก่อตั้งขึ้นมาแล้วจากอาหรับ จากนั้นก็ได้มีการผสมผสานร่วมด้วยกันกับอาณาจักรที่มีความเจริญทางด้านปัญญาความรู้ จากเชื้อชาติโรมัน เปอร์เซียรวมไปจนถึงไบซัน ทำให้มีความเจริญ วิทยาการต่างๆสูงที่สุดกำเนิดขึ้นมาในยุคโลกกลาง ในภายหลังนั้นความเจริญก็ได้ถูกส่งต่อไปถึงชาวสเปนและอิตาลี จนถือกำเนิดเชื้อชาติแขก ขึ้นมาเพราะได้ทับซ้อนกันระหว่างอารยธรรมและเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็น อาหรับ-เปอร์เซีย มัวร์ มุสลิม-อิสลาม ในสายตาของชาวโลกรวมถึงคนสยามแบบเราๆ ในยุคนั้นที่มองเข้าไปก็มีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งอคติและเสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก แต่สำหรับยุคนี้แล้วชาวอาหรับแรกแขกนั้นความเจริญถึงขั้นสูงจริงๆ มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจนร่ำรวยเป็นประเทศมหาอำนาจในปัจจุบันนี้เช่น กาต้า ซาอุดิอาระเบียเป็นต้น