Category: ความรู้เกี่ยวกับอาหรับ

โลกอาหรับกำลังหันหลังให้ศาสนาหรือไม่อย่างไร

Arab-world

การนับถือศาสนานั้น เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนมาเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ในปัจจุบันนี้มีความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมทั้งแนวคิดพึ่งพาตนเองเป็นหลัก จึงทำให้ศาสนาที่เคยมีมาของโลกนั้นอาจจะถูกลบเลือน หรือถูกเปลี่ยนผ่านไปในรูปแบบอื่นมากยิ่งขึ้น สำหรับชาวอาหรับแล้วก็เป็นอีกชนชาติหนึ่ง ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการเคร่งในการนับถือศาสนามากๆ แต่ในปัจจุบันนี้จากวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป จนเกิดคำถามน่าสนใจว่าโลกอาหรับกำลังหันหลังให้ศาสนาหรือไม่ อาหรับกับศาสนา ศาสนาในโลกของชาวอาหรับแล้ว สามารถแตกแขนงแตกแยกออกไปได้หลายมาก ว่าจะเป็นในเรื่องของสิทธิสตรี การย้ายถิ่นฐาน ความปลอดภัย ต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงอยู่ของมนุษย์เลยทีเดียว สำหรับในโลกของอาหรับนั้น ยังเป็นดินแดนที่ยึดถือแนวคิดในเรื่องของวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ ซึ่งจะทำให้ผู้หญิงนั้นถูกยึดครองสิทธิในฐานะต่ำกว่าผู้ชายในเกือบทุกๆ เรื่องของ ประเด็นที่น่าสนใจในการค้นคว้าหาความรู้ จากการสำรวจโดยกลุ่มวิจัยสำรวจแห่ง Princeton University ได้ออกสำรวจจากการสัมภาษณ์ผู้คน จำนวนกว่า 250,000 คน ภายในประเทศรวมทั้งในดินแดนปาเลสไตน์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของศาสนามากๆ หากแต่ไม่รวมอิหร่านและไม่นับอิสราเอล ในช่วงปลายปี 2018 พบว่า…. ผู้ไม่เคร่งศาสนาเพิ่มขึ้น จากแต่ก่อน 8 % กลายเป็น 13 % และผู้จำนวนนี้เพิ่มขึ้น ในกลุ่มทุกคนที่อายุไม่ถึง 30 ปี สำหรับประเด็นที่ว่าสังคมของอาหรับนั้น เป็นสังคมที่ชายเป็นใหญ่ แต่จากการสำรวจในเรื่องของสิทธิสตรีกับพบว่า มีภูมิภาคที่สนับสนุนให้ผู้หญิงสามารถดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้ ถ้าพวกเธอมีความสามารถจริง แต่ยกเว้นประเทศแอลจีเรียเท่านั้น ที่ผู้คนถึง 50% […]

ความแตกต่างระหว่าง อาหรับ กับ มุสลิม ในปัจจุบัน

Arab-and-muslim

ถ้าพูดถึงหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก นั่นก็คือ ชาวมุสลิมซึ่งชาวมุสลิมนี้ ได้กระจายตัวกันอาศัยอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก เมื่อพูดถึงชาวมุสลิมแล้วแน่นอนว่า ก็จะต่อยอดไปถึงชาวอาหรับ ซึ่งหลายคน ก็มีความเข้าใจว่าเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามอีกกลุ่มชนชาติหนึ่ง แต่ความจริงแล้วความแตกต่างระหว่างอาหรับกับมุสลิมนั้น ก็มีข้อแตกต่างกันอยู่ ซึ่งเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง วันนี้เราก็จะมาแนะนำให้คุณผู้อ่าน ได้ทำความรู้จักถึงความเป็นอาหรับกับมุสลิมกัน ว่าแตกต่างกันด้านไหนบ้าง มาจากรากเหง้าที่แตกต่างกัน สำหรับคำว่าคำว่าอาหรับกับมุสลิมแล้ว หลายคน มักจะเข้าใจว่า 2 คำนี้ มีความหมายเดียวกัน ซึ่งมูลเหตุของความเข้าใจในจุดนี้ ก็เกิดขึ้นมาจากการที่ตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นอาณาเขตที่ประชากรชาวอาหรับจำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ และพื้นที่ในบริเวณนี้ก็ยังเต็มไปด้วยความขัดแย้งต่างๆ มากมาย เกิดสงครามทางศาสนา สงครามทางเชื้อชาติพันธุ์ต่างๆ ที่รุนแรง และเต็มไปด้วยความโหดร้าย หากแต่ในความเป็นจริงแล้ว ประชาชนประชากรมุสลิม ณ ปัจจุบันนี้ทั่วทั้งโลก มีอยู่ประมาณร้อยละ 23 จำนวนคน 600 ล้านคนนี้ ถึงแม้ว่าจะมีความเชื่อในเรื่องศาสนาเดียวกัน แต่พวกเค้าก็มาจากรากเหง้าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังมาจากประเทศและชาติพันธุ์ ที่แตกแขนงแยกออกมาต่างกันจนกระทั่งก่อให้เกิดความหลากหลายทางชาติพันธุ์เป็นอย่างสูง ชาวอาหรับไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเยอะที่สุดในโลก ชาวอาหรับเองเขาก็ไม่ได้เป็นประชากรส่วนใหญ่ของโลกที่นับถือศาสนาอิสลามด้วย หากแต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง ชาวมุสลิมส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในตะวันออกกลาง พบมากในเอเชียและแปซิฟิก สำหรับประเทศที่มีชาวมุสลิมอาศัยมากที่สุดในโลกประกอบด้วย… อินโดนีเซีย 203 ล้านคน ปากีสถาน […]

ประวัติความมาของอาหรับ

History-of-Arab-news-site

หลายคนคงจะรู้จักชาวอาหรับกันอยู่แล้ว ถ้ามีคนมาถามก็คงจะบอกว่าก็พวกแขกไง ที่มีน้ำมันในประเทศเยอะๆ  ภาพของคนไทยเราที่มองอาหรับก็จะเป็นประมาณนี้ แต่ถ้าถามต่อไปอีกว่าพวกเขาเป็นใคร มาจากไหน ชาวอาหรับมีประวัติความเป็นมาอย่างไรคงไม่สามารถที่จะรู้ได้ ดังนั้นเราจึงจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับชาวอาหรับให้มากขึ้นว่าเขาพวกนั้นเป็นใครกันแน่  อาหรับเป็นใคร มาจากไหน เราจะขอย้อนกลับไปสมัยเริ่มต้นโลกโบราณพื้นที่ในแถบตะวันตก โดยพื้นที่บริเวณนั้นถือกำเนิดโดยกลุ่มพื้นที่ของแม่น้ำสองฝั่งข้างทาง สองสายใหญ่นั่นก็คือไทกริสและยูเฟติสมีชื่อเรียกกันว่าเมโสโเตเมียอย่างที่เราคุ้นกันดี โดยพื้นที่ตรงนั้นก็จะมีแม่น้ำอีกสายที่เรียกกันว่าแม่น้ำไนล์ ในพื้นที่ตรงนี้เองจึงทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวัฒนธรรม การทำการค้า รวมไปถึงในเรื่องของสงครามและศาสนาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยมีอาณาจักรใหญ่เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นโรมัน สุเมเรีย กรีกหรือเปอร์เซียที่เราคุ้นหูกันดี โดยวัฒนธรรม อารยธรรมของชนเผ่าอาณาจักรเหล่านี้ได้ส่งต่อการสืบทอดไปยังชนเผ่าเร่ร่อนในแถบสลัมโดยมีชื่อเรียกว่า อาระเบีย และนี่ก็คืออาหรับนั่นเอง ในสมัยนั้นเราจะเรียกคนอาหรับว่าเซไมต์หรือคนเร่ร่อนที่มีความล้าหลัง อาชีพหลักๆคือการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ในยุคนั้นพวกเซไมต์จะโดนแบ่งแยกค่อนข้างมากเพราะพื้นที่อยู่อาศัยเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยภูเขาและทะเลทราย ความเจริญจึงล้าหลังกว่าในแถบอื่นๆ ศาสนาและภาษาของคนอาหรับ ความเป็นอยู่ของชาวอาหรับในยุคนั้นเต็มไปด้วยความป่าเถื่อน ขาดอารยธรรม จริยธรรม ผู้คนไม่มีความรู้ ความสามารถเท่าใดนัก จนเริ่มมีการก่อตั้งศาสนาอิสลามขึ้นมาทำให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวมางจิตใจได้เป็นอย่างดี ผู้คนเริ่มมีความรู้กันมากขึ้น เริ่มมีการใช้ชีวิตแบบมีอารยธรรม มีจริยธรรมแสดงออกได้ถึงความเห็นอกเห็นใจ ภาษาอาหรับก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมา ทำให้ชนเผ่าเซไมต์รวมตัวกันแบบน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นภาษาทางการที่ใช้ควบคู่กันไปกับศาสนาอิสลามด้วยนั่นเอง จากที่พวกเขากระจัดกระจายกันอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ก็ได้เริ่มรวมตัวกันทำการค้า เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ไปจนถึงเริ่มมีหนังสือเป็นของตัวเอง มีการศึกษาเข้ามาสอนพวกเด็กๆ และคนในประเทศให้มีความรู้กันมากขึ้น จนทำให้เป็นศูนย์กลางความเจริญที่มีอำนาจเป็นอย่างมากสำหรับชาวอาหรับ และแน่นอนเมื่อความเจริญเข้ามาระบบการเมืองก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จนเกิดสงครามขึ้นในช่วงเวลาต่อมา จนในที่สุดก็มีศูนย์กลางทางทางด้านการเมืองขึ้นในพื้นที่ของแบกแดรและสเปน เราเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าคอร์โดบา อาหรับ คืออะไร เมื่อศูนย์กลางของศาสนาถูกก่อตั้งขึ้นมาแล้วจากอาหรับ […]